Od 3. června hrajeme - podmínky návštěvy divadla a kina

Domů / Od 3. června hrajeme - podmínky návštěvy divadla a kina

Od 3. června hrajeme - podmínky návštěvy divadla a kina

Milí diváci,
děkujeme vám za dodržování všech zmíněných nařízení. Věříme, že brzy bude opět možné naše divadlo navštěvovat bez jakýchkoli omezení. Do té doby vás prosíme o trpělivost a vzájemnou ohleduplnost.

 

U vstupu do divadla je třeba doložit splnění jedné ze tří podmínek TNO (test/nemoc/očkování):

 • negativní antigenní test ne starší než 72 hodin nebo 
 • negativní PCR test ne starší než 7 dní (u dětí do 6 let není testování požadováno) nebo 
 • certifikát o provedeném očkování – 3 týdny od očkování (stačí 1. dávka) nebo
 • potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 (maximálně 6 měsíců od PCR testu potvrzujícím onemocnění)

Splnění aspoň jedné z těchto podmínek divák stvrdí vyplněním čestného prohlášení. Čestné prohlášení bude k dispozici při vstupu do divadla nebo ke stažení zde.  

 

 • Po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorech je nutné mít nasazenou ochranu dýchacích cest - respirátor třídy FFP2 a vyšší.
 • S  ohledem na případnou potřebu trasování bude nutné poskytnout kontaktní údaje přítomného diváka (jméno, e-mailovou adresu a tel. číslo). Divadlo Horní Počernice se zavazuje, že získané kontaktní údaje nevyužije k jinému účelu, než pro který budou poskytnuty. Po uplynutí 30 dnů budou tato data skartována.
 • Při vstupu do divadla si dezinfikujte ruce. Nádoby na dezinfekci jsou umístěny při vstupu do divadla a u šatny diváků
 • Udržujte v prostorách divadla rozestupy.
 • Dle nařízení vlády jsou vstupenky prodávány s mezerou mezi jednotlivými sedadly. Členové jedné domácnosti si mohou sesednout k sobě. 
 • Je zakázána konzumace nápojů a potravin v hledišti i v předsálí divadla.
 • Pokud na sobě pozorujete jakékoliv příznaky nemoci, do divadla prosím nechoďte.


V případě, že někdo z příchozích diváků nebude některou z těchto podmínek splňovat, nebude možné ho do divadla pustit.