Moudrost traumatu

Domů / Moudrost traumatu

Moudrost traumatu

Film Moudrost traumatu je přelomový, dech beroucí, otevírá oči, duše i srdce.

Kolik bolesti si v sobě neseme, jak nemocná je naše společnost… a jak objevná může být cesta k uzdravování a k celistvosti, když je doprovázená soucitem – k ostatním, tak hlavně k sobě samotným, ke svým emocím, svým zraněným částem, ke svým negativním přesvědčením i podvědomým vzorcům.

Naše životy jsou formovány převzatými vzorci a neviditelnými silami neboli traumaty, které naše životy, chování, reakce a prožívání drží v neustálé kontrole.

Tahle kontrola se promítá do našich každodenních životů. Podle ní si vybíráme partnery, pracovní vztahy, dává nám limity při setkávání s druhými lidmi, určuje naše prožívání radosti, smutku, štěstí nebo úzkosti. Utváří také naše chování ve stresových a náročných situacích.
A v neposlední řadě nás vede ve formování a výchově našich dětí.

Je jen na každém z nás, jak se rozhodneme vést naše děti a dávat jim pochopení a lásku, která možná scházela nám samotným. Z toho důvodu je také energie traumatu tolik silná.

Každý můžeme mít před sebou cestu k pochopení a porozumění. Můžeme odpouštět všem kolem nás, ale nejdůležitější odpuštění čeká na nás samotné.
Film Moudrost traumatu ukazuje cestu k pochopení a možnosti využívat opravdové moudro svého traumatu.

Dr. Gabor Maté nám dává novou vizi: Společnost informovanou o traumatu, v níž se rodiče, učitelé, lékaři, politici a právníci nezabývají opravováním chování, stanovováním diagnóz, potlačováním symptomů a odsuzováním, ale místo toho se snaží porozumět příčinám, z nichž ve zraněné lidské duši vzniká znepokojivé chování a nemoci.

Film obeznamuje společnost s traumatem ve všech oblastech lidského konání, včetně vzdělávání, rodičovství, zdravotnictví a práva. Je také svědectvím o tom, že existuje možnost se z traumatu uzdravit a posunout se, jak je patrné z osudů hlavních postav.

Film už vidělo přes šest milionů lidí ve 230 státech a územích světa.
Na tom ale nezáleží, protože důležitý je pohled každého jednotlivce, který si může odnést pro sebe přesně to, co potřebuje a možná i pochopit to, proč se mu v životě dějí určité situace, jak je může sám ovlivnit a jak může změnit svůj pohled na příběhy druhých lidí.

Po promítání filmu bude následovat beseda s terapeuty Zdenkem a Šárkou Weberovými.

(pořad je v pronájmu a je přístupný veřejnosti)


O pořadu
Určení pořadu: Neurčeno
Detaily
Typ pořadu: Film
Přístupnost: Není omezeno
Délka: 0 minut
Přestávka: Ne

Termíny představení pořadu

Termín představení Vstupenky