Příměstské tábory 2023

Domů / Příměstské tábory 2023
TÁBOR AUTORSKÉHO DIVADLA

Příměstský tábor zaměřený na rozvoj dětí hravou formou prostřednictvím dramaticko-výchovných aktivit. Nika společně s dětmi pracuje na dramatizaci konkrétní literární předlohy. Při tvorbě krátké inscenace se opírá nejen o literární předlohu, ale především o tvůrčí uchopení látky samotnými dětmi. Cílem tedy není jen inscenace jako taková, ale především proces, kterým se k inscenaci aktéři dobírají. Stěžejní metodou je pak improvizace. Ráda také zapojuje aktivity pohybové a hlasové, ve kterých vychází z talentu a dovedností svých svěřenců. Letošní tábor je po několikaletém společném působení skupiny jistým završením letních setkávání, neboť se aktéři chystají napsat, nazkoušet a zahrát svou vlastní autorskou věc. Co to bude a jak se jim to povede, se nechme překvapit.

Termín: 10. - 14. 7. 2023Nika Nováková
Lektorka: Nika Nováková
Určeno pro děti: 9 – 14 let
Cena: 2.700 Kč

Nika Nováková
Absolventka dramatického oboru konzervatoře Jaroslava Ježka se zaměřením na autorskou tvorbu. Dlouhodobě spolupracovala s hercem a režisérem Jaroslavem Duškem a Hanou Smrčkovou. Herečka, zpěvačka, absolventka DAMU. Působila v Českém rozhlase a v divadle Archa. Školila se ve východních technikách zpěvu a bojových uměních.

 

TÁBOR DOKUMENTÁRNÍHO DIVADLA

Budeme společně pátrat po příbězích, které chceme ostatním vyprávět. Co skrývají staré půdy a utajené zahrady? Každé místo je plné pozoruhodných osudů, stačí mít otevřené oči a srdce. Až najdeme náš příběh, budeme zkoušet, jak ho převést na jeviště. Čeká nás práce s pohybem, hlasem, možná s loutkami, možná s fotkami nebo videem. Záleží jen na nás, jakou cestou se vydáme…

Termín: 24. - 28. 7. 2023Kateřina Dudová
Lektorka: Kateřina Dudová
Určeno pro děti: 9 – 14 let
Cena: 2.700 Kč

Kateřina Dudová
Vystudovala režii/dramaturgii na katedře alternativního a loutkového divadla na pražské DAMU, v současné době studuje dokumentární tvorbu na FAMU. Vystupuje také pod uměleckým pseudonymem Loly Lolyová a je členkou umělecké skupiny Off Národ, která často realizuje site-specific projekty, performance, scénická čtení, ale také reprízovatelné inscenace (nyní na repertoáru trilogie pro dětského diváka). Pracuje především tvůrčími metodami devising theatre a work in progress. „Cílem je nacházet nový a experimentální rukopis prostřednictvím divadelního vyjádření, kombinuji více uměleckých forem z oblasti nových médií, performance art, antropologie, loutkařství, dokumentu atd.” Spolupracuje s Chemickým divadlem, Adequate stuff, Trash Queens, Ateliér 22, v minulosti Kartel a Lachende Bastien, spolek přátel Eliadovi knihovny, spolek Do Krajin a mnohé další.

 

IMPRO TÁBOR

Příměstský tábor zaměřený na divadelní improvizaci ve skupině. Improvizace s pravidly, která jsou důležitá na jevišti i v životě – partnerství, spolupráce, naslouchání, reakce na podněty. Pomocí mnoha dramatických cvičení a zábavných her se budeme učit nebát se projevit, přijít se svým nápadem a rozvíjet nápady druhých. Volná jevištní improvizace s cílem svobodně existovat ve hře.

Termín: 21. - 25. 8. 2023Magdalena Klímová
Lektorka: Mája Klímová
Určeno pro děti: 9 – 14 let
Cena: 2.700 Kč

Mája Klímová
Prošla pětiletou dramatickou výchovou v divadelním souboru Na Radosti. Autorská tvorba, improvizace na každém kroku a radost ze hry! Herečka, režisérka a těžce zkoušená sestra dvou mladších bratrů. Od roku 2020 vede mládežnický divadelní soubor Maják a působí v improvizační skupině Klimpr.

 

Tábor začíná každé ráno v 8:30 v KS Domeček (Votuzská 12, Praha - Horní Počernice). Pokud neprší, zkouší a pracují děti s lektorkou také venku na zahradě Domečku nebo v Parku u divadla.
Pitný režim je zajištěný, v poledne se všichni společně naobědvají v Divadelní kavárně. 
Odpoledne se pokračuje ve zkoušení. V 16:30 si děti vyzvednete nebo odcházejí samostatně.
V pátek budou mít všichni práce až nad hlavu, aby vám v šest večer mohli předvést opravdové divadlo.

Je naprosto nezbytné, aby se děti účastnily celého tábora včetně závěrečného představení.

Děti můžete přihlásit na e-mail divadlo@divadlopocernice.cz