Příměstské tábory 2024

Domů / Příměstské tábory 2024
TÁBOR MUZIKÁLOVÉ DIVADLO 

Budeme společně zpívat, tančit a hrát divadlo. Během pěti dnů se pokusíme vytvořit muzikálové představení, které bude odpovídat věku a schopnostem účastníků tábora. Letošním tématem je Mary Poppins. Vybereme ty nejslavnější melodie, příběh přizpůsobíme našim silám a hlavně si to všichni parádně užijeme. 

Termín: 5. - 9. 8. 2024Zita Králová
Lektorka: Zita Králová
Určeno pro děti: od 9 let
Cena: 2.700 Kč

Zita Králová
Třetím rokem studuje Hudební konzervatoř Jana Deyla se zaměřením na klasický zpěv. Studuje také
hru na klavír a sborový zpěv. V budoucnu by se ráda věnovala hudebně dramatické výchově.  Už teď učí několik dětí hře na piano a hudební teorii. Velmi ji to baví a zdá se, že její žáky také.
Prošla řadou hereckých kurzů od autorského divadla po improvizaci. Absolvovala také několik tanečních a pěveckých kurzů.
Součástí školní výuky je jevištní mluva a jevištní praxe.
Zita miluje filmové a muzikálové písně, které si neustále zpívá. 

 

TÁBOR AUTORSKÉ DIVADLO 

Běhen týdne zpracujeme téma z dětské knížky a skrze dramatické hry budeme částečně podle nějaké kostry, částečně podle situace vytvářet představení. Inspirovat se budeme nějakým méně známým příběhem.

Termín: 12. - 16. 8. 2024Anna Jeřábková
Lektorka: Anna Jeřábková
Určeno pro děti: od 8 let (ukončená první třída) do 11 let
Cena: 2.700 Kč

Anna Jeřábková
Je studentkou (a brzy snad absolventkou) učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na dramatickou výchovu. Zkušenosti čerpá ve své několikaleté asistentské a učitelské praxi, na které ji mimo jiné fascinují možnosti propojování dramatické výchovy s dalšími uměleckými předměty. Má velice blízko k hudbě (bohužel blíže než např. ke státnicovým otázkám) a tanci.

IMPRO TÁBOR 1

Co je to divadelní improvizace?
Divadelní improvizace je divadelní forma při které můžeme plně popustit uzdu své fantazie. Při divadelních hrách nejsme omezováni žádnými pravidly reality a můžeme se tak dostat do zcela nestandardních a komických situací. Reakce na spoluhráče, pohotovost, práce s nabízenými nápady, neopakovatelnost a možnost hrát si, to vše nám nabídne tento Improvizační tábor.

Termín: 19. - 23. 8. 2024Magdalena Klímová
Lektorka: Mája Klímová
Určeno pro děti: 9 – 15 let
Cena: 2.700 Kč

Mája Klímová
Prošla pětiletou dramatickou výchovou v divadelním souboru Na Radosti. Autorská tvorba, improvizace na každém kroku a radost ze hry! Herečka, režisérka a těžce zkoušená sestra dvou mladších bratrů. Od roku 2020 vede mládežnický divadelní soubor Maják a působí v improvizační skupině Klimpr.

 

IMPRO TÁBOR 2

Co je to divadelní improvizace?
Divadelní improvizace je divadelní forma při které můžeme plně popustit uzdu své fantazie. Při divadelních hrách nejsme omezováni žádnými pravidly reality a můžeme se tak dostat do zcela nestandardních a komických situací. Reakce na spoluhráče, pohotovost, práce s nabízenými nápady, neopakovatelnost a možnost hrát si, to vše nám nabídne tento Improvizační tábor.

Termín: 26. - 30. 8. 2024Magdalena Klímová
Lektorka: Mája Klímová
Určeno pro děti: 9 – 15 let
Cena: 2.700 Kč

Mája Klímová
Prošla pětiletou dramatickou výchovou v divadelním souboru Na Radosti. Autorská tvorba, improvizace na každém kroku a radost ze hry! Herečka, režisérka a těžce zkoušená sestra dvou mladších bratrů. Od roku 2020 vede mládežnický divadelní soubor Maják a působí v improvizační skupině Klimpr.

 

Tábor začíná každé ráno v 8:30 v KS Domeček (Votuzská 12, Praha - Horní Počernice). Pokud neprší, zkouší a pracují děti s lektorkou také venku na zahradě Domečku nebo v Parku u divadla.
Pitný režim je zajištěný, v poledne se všichni společně naobědvají v Divadelní kavárně. 
Odpoledne se pokračuje ve zkoušení. V 16:30 si děti vyzvednete nebo odcházejí samostatně.
V pátek budou mít všichni práce až nad hlavu, aby vám v šest večer mohli předvést opravdové divadlo.

Je naprosto nezbytné, aby se děti účastnily celého tábora včetně závěrečného představení.

Děti můžete přihlásit na e-mailkralova@divadlopocernice.cz do předmětu prosím napište slovo TÁBOR. Další informace na tel.: 602 524 797