Virtuální univerzita 3. věku

Domů / Virtuální univerzita 3. věku

Studia se mohou účastnit občané České republiky důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci.

Téma: Habsburkové bez trůnu

Semestr: 6 přednášek
cena 594 Kč včetně DPH za semestr

výuka : pondělí 13:30 – 15:30 (1 x za 14 dní)

Cyklus přednášek zachycuje osudy vybraných příslušníků habsburského rodu, kteří se dostali do střetu se zavedenými rodovými předpisy a často i dobovou morálkou. Všechny osobnosti, o kterých budeme hovořit, se dostaly z nejrůznějších, obvykle ryze osobních důvodů do konfliktu s císařem Františkem Josefem I., jehož důsledkem bylo vyloučení z habsburského rodu a nucený odchod z monarchie.

ZÁPIS KE STUDIU PROBĚHNE 29. 1. OD 12:30 DO 13:30 V KS DOMEČEK (VOTUZSKÁ 12).
Další informace u paní Marlény Vysloužilové na tel.: 281 920 339 nebo  770 117 581

Termíny přednášek:
  • 29. ledna 2024
  • 12. a 26. února 2024
  • 11. a 25. března 2024
  • 8. dubna 2024

Lektorka: Mgr. Alžběta Cibochová

Společná výuka probíhá 1x za 14 dní, každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek.
Podmínkou úspěšného absolvování semestru je minimálně 80% účast na společné výuce a vypracování testu.
Přerušit studium je možné kdykoliv během semestru / před novým semestrem (rodinné, zdravotní důvody).
Po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů se posluchač může v příslušném semestru zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU, kde si převezme "Osvědčení o absolutoriu VU3V".
Absolventi cyklu mohou následně pokračovat studiem nového cyklu, výběrem dalších šesti tematických kurzů.