Virtuální univerzita 3. věku

Domů / Virtuální univerzita 3. věku

podmínkou účasti je věk nad 50 let)

Téma: KLENOTY BAROKNÍHO SOCHAŘSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH

Semestr: 6 přednášek
cena 445 Kč včetně DPH za semestr
300 Kč studijní poplatek
145 Kč kurz VU3V s DPH 21%
výuka : pondělí 14:00 – 15:00 (1 x za 14 dní)
Termíny přednášek:
  • 5. a 19. říjen
  • 2., 18. a 30. listopad
  • 14. prosinec

Lektorka: Mgr. Alžběta Cibochová

Společná výuka probíhá 1x za 14 dní, každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek.
Podmínkou úspěšného absolvování semestru je minimálně 80% účast na společné výuce a vypracování testu.
Přerušit studium je možné kdykoliv během semestru / před novým semestrem (rodinné, zdravotní důvody).
Po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů se posluchač může v příslušném semestru zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU, kde si převezme "Osvědčení o absolutoriu VU3V".
Absolventi cyklu mohou následně pokračovat studiem nového cyklu, výběrem dalších šesti tematických kurzů.